Händelsen har löpt ut

Disputation med Marie Ohlsson

Spara favorit

Avhandlingen visar att både vid stående skidåkning och sit-ski åkning kan du öka din prestation genom att nyttja så stor muskelmassa som möjligt i kroppen. Men åkaren måste också vara medveten om risken för överbelastningsskador.

AKADEMISK AVHANDLING För avläggande av filosofie doktorsexamen vid fakulteten för Humanvetenskap i ämnet Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet, Campus Östersund, som offentligen kommer att försvaras i Q221, 2 mars, 2018, kl. 11:00.

Extern opponent är professor Anders Eriksson, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Avhandlingens titel:
Double Poling in Cross-Country Skiing
– Biomechanical and Physiological Analysis of Sitting and Standing Positions

Syftet med denna avhandling var att öka förståelsen för hur olika stakningstekniker och sittpositioner påverkar prestation och skaderisk. Detta har undersökts med fysiologiska och biomekaniska mätmetoder och inversdynamisk muskuloskeletär simuleringsteknik.

  
Bilder från simuleringsprogrammet.

Resultaten visade att prestationen ökar när idrottarna kan nyttja större del av sin muskelmassa. Resultaten visar också att vid sittpositioner som skapar 1) stor framåtböjning av ryggen ökar belastningen i ländryggen och 2) högt armmuskelarbete ökar belastningen i axelleden och därmed kan risken för överbelastningsskador öka.

Denna forskning kan också ligga till grund för utveckling av klassificeringssystem. Inom parasport används klassificering för att skapa rättvisa tävlingar.

Hämta sammanfattning på svenskaLyssna
Hämta sammanfattning på engelskaLyssna

1 januari
NVC