Licentiatseminarium med Hafizur Rahman

Spara favorit

Välkommen till Licentiatseminarium med vår industrianställde doktorand Hafizur Rahman.

Sammanfattning

Modifiering av kraftmassa av barrved genom tillsats av antingen polysulfid (PS) eller natriumborhydrid (NaBH4) visade sig öka massutbytet på grund av högre retention av glukomannan. Massorna med högre hemicellulosautbyte uppnådde högre dragindex, speciellt vid lägre raffinering. Massorna med högre utbyte uppvisade också en ökad fiberväggsporositet vilket indikerar en ökad grad av svällning av fibrerna. Således kan det antas att fibrernas ökade flexibilitet påverkar fibrernas fogstyrka och därmed leder till högre dragindex. Högre hemicellulosainnehåll kan emellertid göra avvattningen svårare på grund av ökad vattenretention i massan. Resultaten visade dock att den positiva effekten av ett ökat massautbyte (färre fibrer och en mer öppen arkstruktur) dominerade över det negativa inflytandet av en ökning av hemicellulosinnehållet på avvattningsegenskaperna, särskilt vid lägre raffineringsenerginivåer. Dessutom observerades att massorna med ett högre utbyte och högre hemicellulosainnehåll även hade ett högre dragindex vid samma avvattningsförmåga. Ett givet dragindex uppnåddes också med en lägre raffineringsenergi. Ett ökat massautbyte och hemicellulosainnehåll kan alltså erhållas genom tillsats av antingen oxidationsmedel eller reduktionsmedel vid sulfatmasseprocessen. Att öka massautbytet genom tillsatts av polusulfid eller natriumborhydrid visar sig också både ge bättre dragstyrka och bättre avvattning och är därför ett intressant alternativ för att producera massa för tissuetillverkning.

Handledare

Prof. Per Engstrand, Mid Sweden University
Dr. Louise Logenius, Mid Sweden University
Prof. Mikael E. Lindström, KTH
Sr. R&D Specialist Peter Sandström, SCA R&D Centre

Examinator

Prof. Ulf Germgård, Department of engineering and Chemical Sciences/ Chemical Engineering Karlstad University

Hämta inbjudan som PDFLyssna

Hämta sammanfattning på svenska och engelskaLyssna

22 mars 10:00 - 12:00 Sundsvall, M102