Händelsen har löpt ut

Disputation i omvårdnad: Ylva Rönngren

Spara favorit

Välkommen till en disputation i omvårdnad där Ylva Rönngren presenterar sin avhandling "Supporting healthy lifestyle habits in persons with mental disorders – The development of a nurse-led lifestyle intervention".

En utmaning som hälso- och sjukvården står inför är att tillgodose en jämlik vård och hälsofrämjande insatser till alla grupper i samhället. Personer med psykisk sjukdom har en ökad risk att dö i förtid på grund av livsstilsrelaterade sjukdomar, så som hjärt- och kärlsjukdom eller lungcancer. En av orsakerna till detta, är det bristfälliga stödet till denna grupp när det gäller livsstilsförändringar.

I en forskningsstudie utförd av doktorand Ylva Rönngren utvecklades och utvärderades ett livsstilsprogram ledd av sjuksköterskor för personer med psykisk sjukdom. Programmet utfördes i grupp och innehöll både praktiska delar och hälsoutbildning. Personerna som deltog i programmet upplevde stöd av gruppen och ökad motivation för livsstilsförändringar. Vidare, visade preliminära resultat att personernas fysiska hälsa och livskvalité förbättrades av programmet. Dock, för att säkerställa den långsiktiga effekten av programmet bör större studier över en längre tid genomföras. Denna typ av livsstilsprogram är möjligt att implementera i den dagliga omvårdnaden av personer med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa för att stödja deras livsstilsvanor.

Läs eller ladda ner en sammanfattning av avhandlingebLyssna

1 januari