Disputation i data- och systemvetenskap

Välkommen till disputation i data- och systemvetenskap med Jwan Khisro.

Jwan Khisro.jpg

Avhandlingens titel

Transformation of business collaboration in a digital age Towards a multi-relation perspective.

Sammanfattning

Den pågående digitaliseringsprocessen förändrar hur affärsverksamheten bedrivs och hur verksamheter samarbetar. Avhandlingens syfte var att bidra till en djupare förståelse av omvandlingen av samarbete i en digital tidsålder genom att undersöka hur samarbete i en digital tidsålder kan förstås. Studieobjektet var den nationella utvecklingen av en datahubb för elmarknaden i Danmark respektive Sverige. Resultatet visade att digitalisering tenderar att öka förmågan att hantera samarbete och ännu närmare relationer mellan parter genom tydlig identifiering av varje partners roll och ansvar. Vidare tycktes ett traditionellt samarbete transformeras till en form mer anpassad till en digital tidsålder.

Handledare 

Katarina Gidlund, Thomas Person Slumpi

Opponent

Docent Gustaf Juell-Skielse