Mittuniversitetets Akademiska högtid 2019

Mittuniversitetets akademiska högtid 2019 hålls i Sundsvall den 11 oktober.

3N9A4471FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

Mittuniversitetets akademiska högtid är ett samlingsnamn för en installations- och promotionshögtid, då vi installerar professorer och promoverar hedersdoktorer och doktorer. Vid Mittuniversitetet kan man idag promoveras till filosofie, teknologie eller ekonomie doktor.

Årets installations- och promotionshögtid sker den 11 oktober kl.16.00 i Visionen på Hotell Södra Berget i Sundsvall (vänligen notera att platserna ska vara intagan senast kl.15.45). Högtidsceremonin är öppen för alla att gå på.

Installationsföreläsningar

Dagen innan, den 10 oktober, hålls installationsföreläsningar på Campus Sundsvall där nya professorer och hedersdoktorer presenterar sin forskning och sig själva för alla intresserade.
Mer information och program för installationsföreläsningarna - Klicka här.

Läs mer om Akademiska högtider