Docentföreläsning Renyun Zhang, FSCN research centre

Välkommen till docentföreläsning med Renyun Zhang i ämnet naturvetenskap, nanoteknik vid avdelningen för Naturvetenskap, FSCN research centre.

porträtt på webben renyun.png

Föreläsningen hålls på engelska. Titel på presentationen:

Triboelectric Nanogenerator: A new strategy for energy harvesting and self-powered sensing

 

Hämta inbjudan som pdf.

Läs mer om Renyun och hans forskning.

Välkommen!