Disputation i psykologi med Linda Langeborg

Välkommen till disputation i psykologi med Linda Langeborg som ska försvara sin avhandling "Anchoring biases in estimations of age, weight and height". Disputationen äger rum på Högskolan i Gävle där Linda har sin hemvist.

Psykologi Linda Langeborg.png

Människor utgår ifrån sig själva när de bedömer andra människors egenskaper

Skattningar av okända personers ålder, vikt och längd påverkas av bedömarens egen ålder, vikt och längd (t.ex. tenderar lättare personer att tro att andra väger mindre än vad tyngre personer tror). Tendensen att utgå ifrån sig själv vid dessa bedömningar (egenförankringseffekten) är starkare när bedömare skattar personer med samma kön som bedömaren. Det gäller framförallt män som nästan uteslutande egenförankrar när de bedömer andra män. Skattningar av gärningspersoners ålder, vikt och längd är viktiga uppgifter för polisen, och åldersbedömningar är betydelsefulla för att begränsa minderårigas tillgång till produkter som alkohol och tobak. Egenförankring kan påverka dessa skattningar, men effekten verkar kunna minskas genom träning.

Huvudhandledare: Professor Mårten Eriksson, Högskolan i Gävle

Opponent: Professor Peter Juslin, Uppsala Universitet

Avdelning vid Mittuniversitetet: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

 

Sammanfattning på svenska

Abstract