Disputation i data- och systemvetenskap

Välkommen till disputation i data- och systemvetenskap med Leif Sundberg som ska försvara sin sin avhandling "The Relation Between Digital Technology and Values: Thinking Through Multiple Technologies”.

leif sundberg.png

Avhandlingen handlar om relationen mellan digital teknik (”digitalisering”) och värden. Teoretiska utgångspunkter hämtas från teknikfilosofi och forskning om värden i offentlig sektor. Genom att utgå från historiska och aktuella dokument från svensk offentlig sektor bidrar avhandlingen med en ökad förståelse för hur värden legitimeras, framträder och uppfattas, i förhållande till bakomliggande tekniksyner. Baserat på denna förståelse, konkluderas avhandlingen med ett förslag om att bredda de normer som ligger till grund för utredningar och policys om digital teknik. En sådan bredd skulle leda till ett mer aktivt och transparent beslutsfattande, då den skulle innebära val mellan inkommensurabla tekniksyner.

Date: Den 13 december, 2019, kl 13.00

Place: Campus Sundsvall, L 111

Handledare: Prof. Katarina L. Gidlund och docent Aron Larsson

Opponent: Prof. Jeremy Rose, Högskolan i Skövde

Abstract