Lunchföreläsning - Jobba med stora evenemang!

Karin Henriksson jobbar med evenemang och att bygga upp funktioner kring talangattraktion inom Östersunds kommun.