Mötesplats Campus Sundsvall

Spara favorit Lägg till i din kalender
Stäng

Så här gör du för att lägga till händelsen i din kalender

Windows

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Apple

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Android

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Den 28 februari anordnas Mötesplats Campus i Sundsvall.

Mötesplats Campus är arbetsmarknadsmässan som ger studenter möjligheten att skapa viktiga relationer inför framtiden, samtidigt som näringslivet får möjligheten att fånga kompetensen de söker. Mittuniversitetets studenter kommer att diskutera jobb efter avslutad utbildning, extrajobb, praktikplatser och examensarbeten.

Har du några frågor, kontakta:
Katarina Olsen, projektledare Mötesplats Campus
Katarina.Olsen@miun.se
010-142 78 11

28 februari 09:00 - 14:30 Sundsvall, Grönborg