Forskarfredag - Science Afterwork

Vad gör egentligen en forskare och vad forskas det om på Mittuniversitetet? Det kan du få reda på under Forskarfredag! Välkommen till en spännande Science Afterwork på Storsjöteatern!

Storsjöteatern_webb_1600x900.png

Nytt för i år är Forskarfredag sträcker sig under en hel Vetenskapsvecka för att fler målgrupper ska kunna lyssna till intressanta föreläsningar, ställa frågor om forskning och få en bättre bild av vad en forskare egentligen gör. Se fullständigt program 

Forskarfredag i Östersund arrangeras i samarbete med Östersunds kommun och Folkuniversitetet.
Alla aktiviteter är kostnadsfria!

Science Afterwork - fredag 27 september

Välkommen till Storsjöteaterns foajé på en afterwork. Du får lyssna till den senaste forskningen. Det finns möjlighet att köpa mat och dryck i baren. 

Program - under uppdatering

Hur fattar vi beslut tillsammans?

Pär Löfstrand, forskare i psykologi

Vad påverkar en beslutsfattande grupp och vad händer i en beslutsfattande grupp som är mer eller mindre tävlingsinriktad? Agerar kvinnor och män olika i beslutsfattande situationer samt andra genusaspekten på gemensamt beslutsfattande? Pär studerar olika socialpsykologiska aspekter av beslutsfattande. Ta del av Pers spännande studier!

Från flygskam till livsskam

Torbjörn Skytt, tekn. lic. Ekoteknik

På medeltiden kunde förmögna människor genom avlatsbrev köpa sig ”frälsning” och sona sitt syndiga leverne. Är vi nu på väg mot samma slags fenomen, där den som är rik kan ”klimatkompensera” sina synder, köra elbil och installera solpaneler och därmed nå rent samvete, medan den som inte har råd kommer framstå som klimatsyndare? Skytt iklär sig rollen av St Pär som med stöd av en klimatbalansberäkning dömer vem som får träda in genom pärleporten och vem som förpassas till hissen till fördömelsen.

Vad tar du med dig när det brinner runt knuten?

Linda Kvarnlöf, forskare i sociologi

Sommaren 2018 fick 100-tals privatpersoner lämna sina hem när skogsbränderna drog fram. Att lämna sitt hem under sådan dramatik väcker svåra frågor. Vad tar jag med mig? Vart ska jag ta vägen? Kommer jag någonsin att komma hem igen? Linda Kvarnlöf delar med sig av berättelser från intervjuer med människor som drabbades av skogsbränderna sommaren 2018.

Friluftsliv för alla?

Kristin Godtman Kling , doktorand i turismvetenskap, forskningscentret ETOUR

Ett av regeringens tio fastställda mål för friluftspolitikens genomförande lyder ”Tillgänglig natur för alla”. Forskningen visar att personer med funktionsnedsättningar är mer sällan ute i naturen jämfört med de utan funktionsnedsättningar. Marknadsföringen av friluftsaktiviteter i fjällmiljö är även stereotyp sett ur ett genusperspektiv. Det återspeglar sig i vilka aktiviteter kvinnor och män väljer vid besök i fjällen. Vad beror detta på? Hur kan vi få en mer inkluderande naturbaserad turism och friluftsliv där alla har lika möjligheter att delta?

Övriga medverkande:
Forskare från Sports Tech Research Centre, Nationellt Vintersportcentrum samt
Folkuniversitetet.