Vikten av närvaro i distansutbildning

Vikten av närvaro - att bryta isoleringen i distansutbildningen

15 april kampanjen

Föreläsningen vill inspirera och problematisera distansundervisning i högre utbildning. Föreläsningen innehåller konkreta exempel på vad man som lärare kan göra för att uppnå närvarokänsla i en distansutbildning.

Delta i mötet via Zoom

Ingen anmälan! Har du tid och möjlighet så gör oss sällskap!
Mer information om Forum för digitalisering (FODI)


Ny på Zoom? Läs mer om hur det funkar här!

Kontakt

Lena-Maria Öberg

Universitetslektor

010-142 88 02