Webbinar: Hellre en rimlig jobbsituation än applåder

När vardagen präglas av svåra etiska dilemman, oro för smittspridning och det tunga arbetet med skyddsutrustning blir berättelserna från vårdpersonalen ett sätt att syna pandemin inifrån. Sociologen Erika Wall berättar om sitt uppmärksammade forskningsprojekt.

handtvätt

Erika Wall har kartlagt vårdpersonalens upplevelser av att arbeta under den första tiden för spridning av Coronaviruset i Sverige. Syftet är att analysera arbetssituationen för vårdpersonal under en pandemi. Projektet har uppmärksammats i många sammanhang och nu har arbetet med att sammanställa och analysera resultaten inletts.

– Materialet ger en väldigt varierad bild av en ny arbetsvardag inom vården där intervjupersoner beskriver att mycket fungerar väl, men att förändringar behöver göras vad grundläggande tilldelning av resurser till vård och omsorg, säger Erika Wall, docent i sociologi vid Mittuniversitetet.

I studien har ett trettiotal vårdanställda intervjuats om sin senaste arbetsdag. Samtalen ger en detaljerad bild av vad som skett, hur arbetsdagen har upplevts och vilka situationer som uppstått. Utifrån personalens unika berättelser är målet att fånga upp sådant som kan ge samhället viktig kunskap som ansvariga myndigheter behöver känna till om deras arbetsvardag för att kunna ge bästa möjliga stöd.

Datainsamlingen i projektet bestod av djupintervjuer med vårdpersonal i Sverige och genomfördes under mars och april. Nu är även den första populärvetenskapliga rapporten snart färdig och publiceras inom kort. I den fokuseras hur behov av stöd från arbetsgivare och omgivande samhälle uttrycks i materialet från de intervjuer som genomförts.

Seminariet

1. Erika presenterar de första resultaten från studien. Efter seminariet kommer dessa släppas i en första rapport från studien.

2. Resultaten kommenteras i ett panelsamtal mellan Ann Johansson, från Vårdförbundet, Marcus Larsson från Tankesmedjan Balans och en representant från AFA försäkringar (som finansierar fortsatt analys i projektet). 

Det finns möjlighet att ställa frågor och kommentera under seminariet.

Seminariet ingår i serien ”Mitt i vetenskapen” där Mittuniversitetet under tre dagar erbjuder två parallella frukostseminarier inom olika ämnesområden – alla med koppling till Coronakrisen. Seminarierna genomförs via ZOOM och du anmäler dig till det seminarium du vill följa – och det går självklart utmärkt att anmäla sig till flera seminarier så länge de inte genomförs samtidigt. Några dagar innan seminariet får du en länk till det ZOOM-rum där seminariet genomförs samt övrig, nödvändig information.

Varmt välkommen att kliva in ”mitt i vetenskapen”!

Medverkande:
Erika Wall, docent i sociologi och universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskap
Ann Johansson, Vårdförbundet
Marcus Larsson, Tankesmedjan Balans
Representant från AFA försäkringar

 

Anmäl dig till seminariet här

Anmäl dig senast torsdag den 11 juni.

Kontakt

Erika Wall

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428592