Webbinar: När krisplanen inte ”går i takt med” verksamheten

Krisberedskap blir allt viktigare i kommunerna, men vad händer när de som skriver krisplanen inte känner till hur det ser ut i verksamheten? När beredskapssamordnare inte förstår hemtjänstens situation och behov? Docent Erna Danielsson har tittat på de problem som kan uppstå och hur de kan undvikas.

Nursing home

Erna Danielsson, docent i sociologi och centrumledare på Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum, RCR, har i sin forskning bland annat intresserat sig för konflikten mellan det strategiska och det operativa arbetet när krisen slår till.

– När en skola brinner tar krisplanerna många gånger bara hänsyn till själva händelsen, branden, men glömmer kanske lärarnas situation. Vilken plats får deras ”nya vardag” – utan skollokaler –  i kommunernas krisplaner? Under flyktingkrisen 2015 vittnade många om svåra utmaningar i vardagen på de nya flyktingboendena som måste lösas, men som aldrig täcktes in i kommunernas strategidokument, säger hon.

I Coronakrisen ser hon liknande problem och utmaningar och sedan ett par månader har flera forskare från RCR regelbundet medverkat vid ledningsmöten och krismöten i Sandvikens kommun för att observera och analysera.

I seminariet medverkar, förutom Erna Danielsson, representanter från Sandvikens kommun som berättar om vilka problem de har stött på, hur de hittat nya sätt att arbeta, och hur de hanterar strategier och planer.

Det finns möjlighet att ställa frågor och kommentera under seminariet.

Seminariet ingår i serien ”Mitt i vetenskapen” där Mittuniversitetet under tre dagar erbjuder två parallella frukostseminarier inom olika ämnesområden – alla med koppling till Coronakrisen. Seminarierna genomförs via ZOOM och du anmäler dig till det seminarium du vill följa – och det går självklart utmärkt att anmäla sig till flera seminarier så länge de inte genomförs samtidigt. Några dagar innan seminariet får du en länk till det ZOOM-rum där seminariet genomförs samt övrig, nödvändig information.

Varmt välkommen att kliva in ”mitt i vetenskapen”!

Medverkande:
Erna Danielsson, docent och centrumledare på Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum, RCR
Representanter från Sandvikens kommun

 

Anmäl dig till seminariet här

Anmäl dig senast torsdag den 11 juni.