Webbinar: När varannan tugga är importerad mat – kan Foodtech öka svensk matproduktion och ge jobb i glesbygd?

Tänker du på vad du äter och var maten kommer ifrån? I seminariet lyfter forskarna Kristina Brink, Henrik Haller och Anna-Sara Fagerholm behovet av att ställa om vår matindustri för en hållbar framtid där lokala Foodtech-projekt kan bidra och där kunskap och innovationer spelar en viktig roll.

Planta - Foodtech

En följd av Corona-krisen är att vikten av beredskap beträffande livsmedel och andra nödvändigheter har omvärderats av många samhällsaktörer. Den nationella livsmedelsstrategin beskriver en vision som innebär att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv.

Sverige importerar idag ungefär hälften av vårt livsmedel och den inhemska produktionen förlitar sig idag i hög utsträckning på importerat utsäde och andra insatsmedel. Detta ökar sårbarheten och svenska livsmedelsberedskap är idag avsevärt lägre än för några årtionden sedan.

Livsmedelsindustrin är en av många sektorer som behöver ställa om för att möta framtidens krav på hållbarhet och minskad sårbarhet. Här är Foodtech ett högaktuellt område som genom hållbar teknik och design avser förändra produktion, konsumtion och distribution av livsmedel. Lokala foodtech-initiativ kan inte bara säkra mattillgång genom högre självförsörjningsgrad, utan även möta glesbygdsutmaningar som arbetslöshet, avfolkning och kompetensflykt.

Parallellt med den samhälleliga aspekten, gynnas även människors upplevelse av att veta var om varifrån maten kommer och hur den påverkar miljö och hälsa. Syftet med seminariet är att uppmärksamma hur framtidens affärsmodeller kan se ut för att öka global livsmedelsproduktion och skapa jobb i glesbygden.

Seminariet inleds med ett visuellt föredrag i samtalsform som tar oss från om varför matproduktion är ett hållbarhetsproblem idag och hur vi kan designa den hållbart, till förpackningens betydelse.

Se länk för kort film: https://www.facebook.com/Mittuniversitetet/videos/842380276227373/

Seminariet ingår i serien ”Mitt i vetenskapen” där Mittuniversitetet under tre dagar erbjuder två parallella frukostseminarier inom olika ämnesområden – alla med koppling till Coronakrisen. Seminarierna genomförs via ZOOM och du anmäler dig till det seminarium du vill följa – och det går självklart utmärkt att anmäla sig till flera seminarier så länge de inte genomförs samtidigt. Några dagar innan seminariet får du en länk till det ZOOM-rum där seminariet genomförs samt övrig, nödvändig information.

Varmt välkommen att kliva in ”mitt i vetenskapen”!

Medverkande:
Henrik Haller, forskare vid Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande
Kristina Brink, forskare vid Institutionen för design
Anna-Sara Fagerholm, moderator och forskare vid Institutionen för design

 

Anmäl dig till semininariet här

Anmäl dig senast torsdag den 11 juni.

Kontakt

Henrik Haller

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428136

Kristina Brink

Prefekt |Head of Department

010-1428826

Anna-Sara Fagerholm

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428459