Webbinar: Samhället måste hitta nya former för livslångt lärande – och så här gör vi

I Coronakrisens spår följer permitteringar och uppsägningar och ett ökat behov av kompetensutveckling. Professor Peter Öhman och docent Jimmy Jaldemark presenterar Mittuniversitetets och CER:s arbete för att utveckla en nationell modell för livslångt lärande för yrkesverksamma inom alla branscher.

Utbildning_Infomatik_programvaruteknik

Pilotprojektet BUFFL är det enda i sitt slag i landet. Under seminariet beskrivs de flexibla utbildningsmodulerna, lärdomarna så här långt och de första preliminära slutsatserna kring vad som krävs för att lyckas med sin satsning på kontinuerligt, livslångt lärande. 

– Vi delar med oss av arbetet så långt det är gånget och ambitionen är att göra presentationen och diskussionen lite mer ”hands-on”. Mittuniversitetet vill ta en nationell position inom området och vi ligger väl framme vad gäller livslångt lärande också med tanke på regeringens satsning på högre utbildning kopplat till dagens arbetsmarknad med varsel för många arbetstagare, säger Peter Öhman, professor i företagsekonomi och centrumledare för CER vid Mittuniversitetet.

Genom att fokusera på hur sociala och tekniska nätverk kan möjliggöra nya former av kompetensutveckling utmanar Mittuniversitetet och Centrum för forskning och ekonomiska relationer (CER) den rådande synen på kompetensutveckling och lärande. Konkret arbetar forskarna med att utveckla korta flexibla universitetskurser med ett användarvänligt teknikstöd och med att sudda ut traditionella gränser mellan formellt och informellt lärande.

Det pågående pilotprojektet BUFFL (Branschutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt livslångt lärande) finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och riktar sig primärt till specialister inom bank och försäkring i syfte att vidareutveckla pågående och initiera nya kompetensutvecklingsinsatser inom denna bransch.

Målet med projektet är emellertid mycket högre ställt än att skapa kurser för denna specifika målgrupp. Ambitionen är att utveckla en nationellt användbar modell för utbildning för yrkesverksamma inom alla typer av branscher som behöver sådana kompetenser som kan hjälpa dem att hantera ständiga förändringar och där det flexibla lärandet för både individer och organisationer är i fokus.

Svensk arbetsmarknad är inte längre lika statisk som tidigare. Varje år beräknas cirka 900 000 jobb omsättas samtidigt som närmare 500 000 jobb försvinner och ett något större antal tillkommer. Detta ställer nya krav på den högre utbildningen. De i många stycken genomgripande förändringar som både Sverige och stora delar av övriga världen genomgår till följd av digitalisering och automatisering bidrar ytterligare till att utbildningskartan behöver ritas om.

I BUFFL-projektet medverkar lärare och forskare i företagsekonomi, informatik och utbildningsvetenskap från Mittuniversitetet, Uppsala universitet och Högskolan Kristianstad. Med i projektet finns även åtta organisationer verksamma i CER-nätverket: Amendo, If, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Skåne och SPV.

Seminariet ingår i serien ”Mitt i vetenskapen” där Mittuniversitetet under tre dagar erbjuder två parallella frukostseminarier inom olika ämnesområden – alla med koppling till Coronakrisen. Seminarierna genomförs via ZOOM och du anmäler dig till det seminarium du vill följa – och det går självklart utmärkt att anmäla sig till flera seminarier så länge de inte genomförs samtidigt. Några dagar innan seminariet får du en länk till det ZOOM-rum där seminariet genomförs samt övrig, nödvändig information.

Varmt välkommen att kliva in ”mitt i vetenskapen”!

Medverkande:
Peter Öhman, professor i företagsekonomi och centrumledare för CER vid Mittuniversitetet
Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet

 

Anmäl dig till seminariet här

Anmäl dig senast torsdag den 11 juni.

Kontakt