Webbinar: Vad händer med krisledningen när den måste bli digital?

På många håll gör pandemin det omöjligt att bedriva stabsarbetet på det klassiska sättet och istället har organisationer tvingats hitta digitala alternativ. Erik Borglund tittar på vad pandemin, forskningen och Telenors nya, virtuella krisorganisation kan lära oss om stabsarbete ”post-Corona”.

Crisis

Arbete med lägesbild är en av krisstabers centrala arbetsuppgifter, ett aktivt sätt att meningsskapa och förstå en pågående kris för att kunna ta fram välgrundade underlag för beslut. Lägesbilder byggs upp av urval av information som man inhämtar och/eller får sig tillgängligt på olika sätt. I klassiskt stabsarbete sker arbetet i fysiska rum där stabens medarbetare arbetar och i många fall använder sig av tekniska hjälpmedel som kan finnas i dessa stabsrum. Det arbetet kolliderar idag med rekommendationerna om distansering. Likväl måste det fortsätta. Och det finns lösningar att tillgå.

I detta seminarium kommer Erik Borglund, forskare vid RCR/FODI på Mittuniversitetet, att prata om lägesbild och informationsdelning ur ett klassiskt perspektiv och vilka utmaningar som idag finns kring arbetet med lägesbild/informationsdelning. Tillsammans med Jonas Landgren vid Göteborgs universitet har Erik också skrivit en bok om just lägesbilder på uppdrag av MSB: https://rib.msb.se/filer/pdf/27470.pdf ).

Ett av nordens större telekombolag, Telenor, har under pandemin ställt om och byggt upp en helt distribuerad och virtuell krisorganisation, där stabsorganisationen tar nya former och där lägesbilder byggs upp på nya sätt än vad som traditionellt kan ske i fysiska stabsmiljöer.  Ulf Andersson, Head of Cyber Security, Telenor Sverige, berättar hur man använder ”off the shelf” lösningar för möten och informationsdelning och vilka problem och utmaningar man har tacklat och hur har dessa lösts.

Seminariet avslutas med en dialog mellan Erik Borglund och Ulf Anderson kring lärdomarna som Corona-pandemin kan föra med sig till hur stabsarbete och lägesbild kan se ut Post-corona där åhörare också ges möjlighet att ställa frågor.

Seminariet ingår i serien ”Mitt i vetenskapen” där Mittuniversitetet under tre dagar erbjuder två parallella frukostseminarier inom olika ämnesområden – alla med koppling till Coronakrisen. Seminarierna genomförs via ZOOM och du anmäler dig till det seminarium du vill följa – och det går självklart utmärkt att anmäla sig till flera seminarier så länge de inte genomförs samtidigt. Några dagar innan seminariet får du en länk till det ZOOM-rum där seminariet genomförs samt övrig, nödvändig information.

Varmt välkommen att kliva in ”mitt i vetenskapen”!

Medverkande:
Erik Borglund, professor i arkiv- och informationsvetenskap och knuten till Risk- och krisforskningscentrum RCR.
Ulf Andersson, Head of Cyber Security, Telenor Sverige, och medlem i RCRs referensgrupp.

 

Anmäl dig till seminariet här

Anmäl dig senast torsdag den 11 juni.