Välkommen till slutseminariumet för BESKA – Bekämpning av skogsskador i Mellannorrland.

Tallplant Holmen

Program


Start kl. 9.15

Zoomlänk: https://miun-se.zoom.us/j/64037531804

Välkommen och inledning: Bengt Gunnar Jonsson

Skogsskadeläget i Sverige: Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

Bakgrund till och översikt av BESKA: Bengt Gunnar Jonsson

Synpunkter på projektet: Mikael Augustsson, Pro&Pro

Kort paus

Insekternas språk

  • Hur lär man sig tolka vad de säger: Erika Wallin
  • Nya feromoner för bastborrar i släktet Polygraphus: Lina Viklund
  • Fångstvirke med Push and Pull: Matilda Lindmark

Älgbete och Antibeta: Matilda Lindmark

Kort paus

Vad händer efter BESKA?

  • Det nya nationella Skogsskadecentrat – SLU och Skogsstyrelsen: prel Christer Björkman, SLU
  • Vad kan forskningen på Mittuniversitetet bidra med i framtiden: Erik Hedenström

Samverkan kring skogsskador, det regionala skogsskadenätverket: Frida Carlstedt, Skogsstyrelsen

Avslutning med frågor och diskussion

Slut kl. 12.00

 

Läs mer om projektet Beska här.