Disputation i turismvetenskap med Martin Wallstam

Fre 25 nov. 10.15–13.15
Sundsvall
F234 och digitalt via Zoom

Den 25 november försvarar Martin Wallstam sin doktorsavhandling med titeln “Panem et Circenses”: Realizing Social Value in the Strategic Management of Events.

Martin Wallstam, disputationsbild

Anmälan senast 18 november


Sammanfattning

Evenemang har länge använts som verktyg för att uppnå politiska och turismstrategiska mål. Denna återkommande och växande ambition att använda evenemang för att uppnå externa mål bygger på vissa antaganden om deras värde. I kontrast till ekonomiskt värde har dock socialt värde  hittills saknat förankring i evenemangssektorn. Bristen på ett gemensamt språk kring det sociala värdet av evenemang har resulterat i att det är svårt att mäta och kommunicera detta värde bland praktiker. Över tid betyder detta att evenemangsektorn inte förverkligar sin fulla potential som ett mångfacetterat verktyg i lokal och regional utveckling.

Syftet med denna avhandling är att belysa problematiken kring socialt värde samt att föreslå sätt som socialt värde skulle kunna spela en större roll i evenemangstrategier.

Handledare

Dimitri Ioannides och Robert Pettersson

Opponent

Docent Martin Robertson vid Napier University Business School, Edinburgh

Länk till abstract


Sidan uppdaterades 2022-10-27