Demokrati, kommunikation och medier

Spara favorit 29 jun juni 2016

Experter inom demokrati, kommunikation och medier

Catrin Johansson

Catrin Johansson

Catrin Johanssons forskning handlar om organisationers kommunikation. Hon fokuserar på kommunikation och ledarskap och har även genomfört och leder projekt om förändringsprocesser, kriskommunikation, sociala mediers roll i den interna kommunikationen, strategisk förändring av kommunikationsfunktionen, kommunikationschefers roll och värdet av kommunikation.

Kajsa Falasca

Kajsa Falascas forskning berör den politiska kommunikationens utveckling i den moderna demokratin. Hon studerar även mediernas rapportering om politik samt mediernas effekter och inflytande i opinionsbildning.

Lars Nord

Lars Nord

Lars Nord forskar om den politiska kommunikationen mellan makthavare, medier och medborgare fungerar i den moderna demokratin och hur samhälls- och medieutveckling påverkar villkoren för fri opinionsbildning, informationsförmedling, granskning och debatt.