Turism

Spara favorit 29 jun juni 2016

Experter inom turism, evenemang och resande.

Dimitri Ioannides - ETOUR

Dimitri Ioannides

Turismens ekonomiska geografi, turism, planering och hållbar utveckling, turism på öar, turism i perifera områden och gränsöverskridande turism, turism och arbetsliv

ETOUR

Maria Lexhagen

Maria Lexhagen kan svara på frågor som generellt handlar om turism, med särskilt fokus på följande ämnen: digital marknadsföring och management inom turism, Innovation och destinationsutveckling, sociala medier, kundbeteende, populärkulturturism.

Peter Fredman

Peter Fredman

Naturturism, friluftsliv, fjällturism, trender inom turism, turism i nationalparker och skyddade områden

Rosemarie Ankre

Friluftsliv och naturturism i kust- och skärgård, planering och förvaltning relaterat till friluftsliv, buller och naturlig tystnad i kust- och fjällandskap, kunskap om besökare - insamlingsmetoder

Anders Nordvall

Forskning om evenemang, med fokus på evenemangsupplevelser och evenemangsdesign.

ETOUR

Robert Pettersson

Kunnig inom evenemangsturism, destinationsutveckling, lokal- och regional utveckling, trender inom turism, kulturturism och visitor tracking.

Sandra Wall-Reinius

Sandra Wall Reinius fokuserar på turism och friluftsliv i perifera och rurala landskap, främst i skyddade områden och i områden med vildmarkskänsla. Några nyckelord: landskap, naturskydd, naturturism, besökarstudier, turism och friluftsliv i perifera områden, fjällturism, enklavisk turism, all inclusive turism.

Kai Kronenberg

Tourism Economic Impact

Mattias Fuchs

IT och turism, den digitala utvecklingens betydelse för turism, Big Data, Business Intelligence & Tourism, marknadsföring och "branding" inom turism, Tourism Economics