Förstärkt samarbete mellan Lärcentrum och Mittuniversitetet

Spara favorit 2 apr april 2015

Mittuniversitetet lyfter fram utbildningar som passar att läsa på distans i ett fördjupat samarbete med kommunala Lärcentrum i Region Jämtland Härjedalen. I dagarna har en skrift tagits fram som visar hur Lärcentrum kan vara ett stöd i högskolestudier på hemmaplan.

- Vi vill utveckla möjligheterna för dem som vill studera vidare, men som inte kan flytta till en campusort, där är samverkan med Lärcentrum en bra väg att gå, menar Mats Barthelsson vid Mittuniversitetet.

Samarbetet omfattar bland annat tentamensservice, men också en utökad möjlighet att studera på högskola och universitet med sitt lokala Lärcentrum som bas. Mittuniversitetet har ur sitt utbud lyft fram ett antal utbildningar och kurser som passar att läsa via lärcentrum, och som den regionala arbetsmarknaden har ett behov av.

För många som redan bildat familj kan distansstudier vara den enda möjligheten till högre studier och vidareutbildning - här fyller Lärcentrum en viktig roll. Något som uppskattas är möjligheterna att kunna studera i lugn och ro, träffa andra distansstudenter samt använda sig av tentamensservice på hemorten.

- Lärcentrum är en fysisk plats som erbjuder stöd och service för distansstuderande. Det handlar om att på olika sätt underlätta för de som vill utbilda sig utan att behöva flytta, säger Karin Berkö på Lärcentrum i Östersund.

Lärcentrum fyller en viktig roll för många distansstudenter, samverkansorganisationen Nitus för lärcentra i landet, uppskattar att cirka 30 000 studenter använder sig av service vid Lärcentrum.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu