Svensk-norska utvecklingsprojekt beviljades medel

Spara favorit 27 apr april 2015

Det första beslutsmötet inom EU-programmet Interreg Sverige-Norge och delområdet Nordens Gröna Bälte, (Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sør-Trøndelags fylkeskommuner) hölls den 20 april. Styrkommittén beviljade medel till totalt åtta olika projekt och Mittuniversitetet medverkar i tre projekt inom insatsområdet ”innovativa miljöer”.

Innovationsinriktad forskning och utbildning inom sensorteknologi

Mittuniversitetet och Høyskolen i Sør-Trøndelag kommer att samarbeta för att öka samverkan mellan företag och forskning inom området tillämpad sensorteknik. Projektet riktar sig särskilt till små och medelstora företag som annars har små möjligheter att på egen hand driva avancerad forskning. Samarbetspartners är 20 teknologiföretag i Sverige och Norge. Den totala budgeten är 1 746 354 EUR och projektperioden är tre år. Projektledare är Magnus Engholm vid Mittuniversitetet, e-post: magnus.engholm@miun.se

Gränsöverskridande samarbete för säkerhet 2

Mittuniversitetet och Høyskolen i Nord-Trøndelag kommer att leda ett samarbetsprojekt som har som mål att bidra till att undanröja hinder för effektiv krishantering över gränsen. Detta för att nå ökad säkerhet för boende och besökare i Jämtland och Nord och Sør-Trøndelag. Det kan projektet åstadkomma genom att utveckla nya och effektiva sätt att öva. Förväntat resultat är utveckling av metod och tekniskt stöd för att genomföra krisövningar på ett mer distribuerat och mer effektivt sätt. Samarbetspartners är kommuner, polisen, räddningstjänst, Röda Korset, m.fl. Den totala budgeten är 666 460 EUR. Projektperioden är tre år och projektledare är Erik Borglund vid Mittuniversitetet, e-post: erik.borglund@miun.se

Grönt entreprenörskap och innovativa miljöer i Midt-Norden: Kunskaps och modellutveckling, GRENI 2

Projektet bygger på erfarenheter från förprojektet GRENI som genomfördes 2013-2014 i samarbete mellan Mittuniversitetet och Høyskolen i Nord-Trøndelag. Projektet avser att utveckla kunskap och modeller för samarbete mellan gröna näringar i området, bland annat genom att ta fram goda förebilder och skapa plattformar för samarbeten. I projektet deltar även Torsta AB, Mid Sweden Science park, Örnsköldsviks kommun och Companion Jämtland på den svenska sidan. I Norge deltar Mære landbruksskole, Skjetlein kompetensesenter, Proneo, Steinkjer Næringsselskap. Den totala budgeten är 604 546 EUR. Projektperioden är två år och åtta månader och projektledare är Jorunn Grande vid Høyskolen i Nord-Trøndelag, e-post: jorunn.grande@hint.no

 

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu