Ökade anslag för Mittuniversitetet i vårbudget

Spara favorit 15 apr april 2015

Regeringen höjer anslagen för grundutbildning vid Mittuniversitetet i vårändringsbudgeten som presenterades 15 april. För 2015 handlar det om en ökning med 4,6 miljoner för grundutbildning jämfört med tidigare beslut. Regeringen aviserar stegvisa höjningar av anslaget fram till och med 2018 vilket innebär mindre neddragningar av anslagen för grundutbildning vid universitet.

Den utbyggnad av universitet och högskolesektorn som regeringen presenterar i vårändringsbudgeten består dels av medel till ett antal utpekade utbildningar som leder till en yrkesexamen, och dels medel som respektive lärosäte kan använda till egna prioriteringar.

Under 2015 och 2016 sker en utbyggnad av utbildningar som leder till en yrkesexamen. Här kan lärosätena vara flexibla i fördelningen av platser, och fördelningen återstår att genomföras. Men för Mittuniversitetets del handlar det i storleksordningen om 30 nybörjarplatser inom förskollärarutbildningen, 20 platser inom Grundlärare F-3, 15 platser inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), barnmorskeutbildning 7 platser, 22 platser vid sjuksköterskeutbildning och 12 platser för specialistsjuksköterskor.

I den stegvisa utbyggnaden av universitet och högskolor fram till 2019 aviserar regeringen tillkommande utbildningsplatser om totalt 14 000 i hela landet.

Ur regeringens presentation av vårbudgeten.Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu