Gemensam tyst minut på Europas lärosäten 27 april

Spara favorit 24 apr april 2015
#HonourGarissa

European University Association, EUA, har tagit initiativ till en gemensam tyst minut vid Europas universitet måndag den 27 april kl. 12.00. Syftet är att tillsammans markera att vi fördömer alla former av våld mot utbildning och att hedra offren från terrorattentatet vid Garissa University College i Kenya den 2 april då 147 människor dödades och 79 skadades. Mittuniversitetet ställer sig bakom initiativet och uppmanar personal och studenter att delta.

EUA framhåller att alla former av våld eller angrepp på utbildningar strider mot universitetens värdegrund om tanke- och yttrandefrihet, tolerans och autonomi. Det undergräver unga människors ambitioner och grundläggande rätt att få utbildning och kunna bidra till utvecklingen i sitt hemland, samhället och världen. EUA uppmanar därför alla universitet i Europa och även i andra världsdelar att solidariskt förenas i fördömandet av alla former av våld mot utbildning!

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu