Mittuniversitetet utbildar ekonomer med utländsk examen

Spara favorit 7 okt oktober 2016

Mittuniversitetet är ett av fem lärosäten i landet som får i uppdrag av regeringen att ge kompletterande utbildning till personer med en utländsk ekonomexamen.

De nya kompletterande utbildningarna riktar sig till personer med en utländsk examen och ska motsvara högst två års heltidsstudier. Utbildningarna ska nu utformas av respektive lärosäte.

– För personer som kommer till Sverige med en utländsk utbildning kan möjligheten att komplettera den vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Utbildningsdepartementet kommer att föra en dialog med lärosätena om utbildningarnas dimensionering och hänsyn ska tas till förutsättningar att tillhandahålla utbildningen och behovet av att trygga kompetensförsörjningen.

Totalt får 19 lärosäten i uppdrag att skapa kompletterande utbildningar för personer med en utländsk examen inom en rad olika yrkesområden, apotekare, arkitekt, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ekonom, fysioterapeut, ingenjör, psykolog, sjuksköterska, socionom och systemvetare.

För ekonomernas del handlar lärosätena om Lunds universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna och Högskolan i Halmstad.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu