Professor får Nordeas vetenskapliga pris

Spara favorit 12 okt oktober 2016
Professor Peter Öhman får Nordeas vetenskapliga pris på 100 000 kronor.

Nordeas Norrlandstiftelse har utsett årets pristagare till Nordeas vetenskapliga pris och Nordeastipendierna vid Mittuniversitetet. Professor Peter Öhman, centrumledare för universitetets forskningscentrum CER, får det vetenskapliga priset på 100 000 kronor.

Nordeas vetenskapliga pris delas ut en gång per år till forskare vid Mittuniversitetet för vetenskaplig excellens och potential. Forskningen ska vara till gagn för regionen och bedömas ha relevans för bankens verksamhet.

- Det känns viktigt och angeläget att via vår Norrlandsstiftelse premiera goda forskargärningar vid Mittuniversitetet. Universitetet har en stor betydelse för regionens utveckling, säger Carina Bergquist Palm, regionchef Mittsverige, Nordea.

- Det är en stor uppmuntran att få detta pris och jag ser det som ett erkännande för den forskning som vi inom CER bedriver inom bankområdet och för vår samverkan med näringslivet, säger Peter Öhman, professor och ledare för Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER.

Nordeastipendiet på 100 000 kronor delas ut till forskarstuderande vid Mittuniversitetet för vetenskapligt utbyte, studier eller forskning utanför Sverige. Syftet är att främja vetenskapligt arbete och forskning till nytta för regionen. Årets stipendium delas av,

  • Lusine Margaryan, Avdelningen för turismvetenskap och geografi,
  • Joakim Petersson, Avdelningen för hälsovetenskap,
  • Jennie Sandström, Avdelningen för naturvetenskap

 Priserna delas ut vid Mittuniversitetets akademiska högtid i Östersund 13-14 oktober.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu