Årets bästa examensarbete i kvalitetsutveckling

Spara favorit 15 nov november 2016
Michael Ekströms examensarbete utsågs till landets bästa inom ämnesområdet kvalitet och fick Olle Jonsson-priset 2016.

Ett examensarbete vid magisterprogrammet i kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet vinner pris som årets bästa examensarbete i Sverige. Det är Michael Ekström som belönas för sitt arbete om kvalitetetsarbete i kommunal förvaltning.

Examensarbetet är en studie av chefers förutsättningar att ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete. Det belönas som årets bästa examensarbete inom ämnesområdet kvalitet och tilldelas Olle Jonsson-priset om 20 000 kronor av ”Svenska förbundet för kvalitet”.

Motivering
I examensarbetet belyser författaren hur förutsättningarna för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete kan se ut för chefer inom kommunal förvaltning. Slutsatsen är att förutsättningarna kan vara starkt begränsade och att orsakerna kan identifieras på olika systemnivåer i organisationen. Examensarbetet är föredömligt genomfört och ger läsaren kritisk och värdefull insikt kring praktiska hinder som måste övervinnas för att åstadkomma ett väl fungerande kvalitetsarbete.Här hittar du hela examensarbetet ”Chefens förutsättningar att ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete – en fallstudie inom kommunal förvaltning”. 

Examensarbetet har utförts vid Mittuniversitetets magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling med handledaren Christer Hedlund.

Här kan du läsa mer om priset: www.sfk.se/sv/olle_jonsson

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu