Nu lämnar Anders Söderholm rektorsposten

Spara favorit 12 dec december 2016
Vid den akademiska högtiden 2008 tog den då nyutnämnda rektorn Anders Söderholm emot Mittuniversitetets rektorskedja.

Vid årsskiftet lämnar Anders Söderholm uppdraget som rektor vid Mittuniversitetet efter nästan nio år. Det har varit en händelserik tid med både med- och motgångar, men universitetet har tagit rejäla utvecklingskliv menar han när det är dags att göra bokslut.

- Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att summera den här tiden oavsett hur angenäm eller utmanande den har varit. Men, det går inte att komma ifrån att första decenniet som universitet har inneburit en kraftfull uppbyggnad av forskningen och av samverkan med olika partners i samhälls- och näringsliv. Från att under högskoletiden ha dominerats av utbildningsuppdraget så är universitetet idag en mer komplett verksamhet och ett universitet att räkna med. En del av det har åstadkommits under min tid, även om det förstås startade långt tidigare och kommer att fortsätta länge än, säger Anders Söderholm.

Han kom till Mittuniversitetet 2008 som professor i företagsekonomi och tidigare rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet. Det var tre år efter universitetsstatusen 2005 och verksamheten skulle byggas upp, men förutsättningarna för att driva utbildning och forskning har varierat under åren där regeringar både satsat och dragit ned på utbildningsvolymer.

- Det har, minst sagt, varit händelserikt att försöka arbeta långsiktigt med utbildningsfrågor där arbetet har innehållit allt från direkta räddningsoperationer till långsiktiga strategisatsningar. Men vi har ställt om utbudet, utvecklat utbildningarna och förändrats från ett lärosäte med brist på studenter till att idag ha en mycket eftersökt utbildningsportfölj. Mittuniversitetet är idag robust och framgångsrikt, det finns alltid utmaningar och problem att sätta tänderna i, men min absoluta bedömning är att universitetet har både kvalitet, självförtroende och kraft att ta sig an de frågor som framtiden bär med sig.

När Anders Söderholm tillträdde som rektor kom frågan om hur han såg på uppdraget. Det är en utmanande uppgift att leda ett av landets nya och innovativa universitet var svaret då, och visst har tiden som rektor varit utmanande.

- Det svåraste är nog att det hela tiden finns så många goda argument för alla möjliga typer av prioriteringar på ett universitet. Det är en sorts ständig skur av målkonflikter som ska hanteras och det finns goda argument för i stort sett alla satsningar. En alldeles särskild målkonflikt som jag tycker präglat delar av min tid är att vi har arbetat med omställning där jakten på kostnader har varit i fokus, samtidigt som vi har investerat stora resurser för att stärka kvaliteten.

 
Anders Söderholm och styrelseordförande Peter Nygårds vid avtackningen av rektor i Sundsvall 7 december. Foto: Victoria Engholm.

Vilken är din största lärdom under rektorstiden?
- Oj, det är mycket. Det är hur mycket som helst som jag lärt mig om universitet i allmänhet och om Mittuniversitetet i synnerhet, om att driva frågor i en akademisk miljö, om skillnader mellan vetenskapsområden. Genom mitt arbete på nationell nivå har jag också fått en mycket större förståelse och respekt för hur universitet och högskolor faktiskt bidrar till samhällets långsiktiga utveckling. Det gör om inte annat att man blir lite mer ödmjuk inför vårt viktiga uppdrag och att det vi gör är både meningsfullt och ansvarsfullt.

Är det några områden där du velat se att det hade hänt mer under din tid?
- Ja, det är väl alltid så att vissa frågor rör sig långsammare. Vissa av de reformer vi har gjort borde kanske ha genomförts mer konsekvent och med större koppling till att också reformera arbetsprocesser. Det finns behov av att konsolidera forsknings- och forskarutbildningsmiljöerna som jag önskat att vi hade haft mer kraft att arbeta med. Det går också att fundera över om vi har tagit till oss alla de möjligheter som digitaliseringen har inneburit.

Anders Söderholm behåller sin akademiska adress som professor vid Mittuniversitetet även efter tiden som rektor, men första januari 2017 blir han ny generalsekreterare för Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF. Då ska han leda medlemsförbundets arbete för landets lärosäten från Stockholm. SUHF driver utvecklingsfrågor gemensamt för sektorn och är samtalspartner gentemot olika samhällsorganisationer, och representerar Sverige i det nordiska och europeiska universitetssamarbetet.

Vad kommer du att sakna när du nu lämnar?
- Mittuniversitetet är en fantastisk arbetsplats och det kommer jag att sakna. Jag har ett hjärta som klappar särskilt hårt för just Mittuniversitetets utveckling och det är förstås trist att helt plötsligt inte längre vara en del av det.

Ser vi dig på Mittuniversitetet igen?
- Det hoppas jag, kanhända får jag en inbjudan till kommande akademiska högtider :)

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu