Psykisk ohälsa bland asylsökande ska fångas upp tidigt

Spara favorit 30 maj maj 2016

Genom ett unikt projekt ska det bli lättare att identifiera asylsökande som lider av psykisk ohälsa. Migrationsverket har beviljat medel för ett samarbete mellan Avdelningen för psykologi vid Mittuniversitetet och Region Jämtland Härjedalen för att bedöma och förebygga psykisk ohälsa bland asylsökande.

- Vi behöver uppmärksamma den psykiska ohälsan bland flyktingar i högre grad än vad som görs idag. Det råder ingen tvekan om att det finns stora behov av insatser för den gruppen, säger Anna Leiler, vid Avdelningen för psykologi vid Mittuniversitetet.

Samarbetet handlar om en modell för att bedöma och förebygga psykisk ohälsa. Den ger en tydlig väg in i vården för asylsökande och den är både kostnadseffektiv och evidensbaserad.

Modellen innebär bland annat att:

  • Alla asylsökande ska få information om det svenska vårdsystemet och grundläggande information om psykisk ohälsa.
  • Alla som bedöms ligga riskzonen för psykisk ohälsa erbjuds en förebyggande insats.
  • Alla som i en första screeningen bedöms ha psykisk ohälsa får en fördjupad bedömning inom psykiatrin.
  • Alla psykologstudenter vid Mittuniversitet får utbildning i bedömning och behandling av nyanlända.

Projektet väntas nå alla asylsökande i region Jämtland Härjedalen och i september startar verksamheten. Mittuniversitetets psykologstudenter kommer att vara en viktig resurs i projektet eftersom de aktivt kommer att genomföra bedömningar och enklare behandlingar.

- Det finns flera vinster med samarbetet och att använda våra studenter som en resurs, dels kommer vi kunna nå många fler människor än vad vi annars hade haft möjlighet till, dels får våra studenter transkulturell kompetens, något det också råder brist på inom hälso- och sjukvården, säger Anna Leiler.

Migrationsverket har beviljat projektet medel med drygt 2 miljoner kronor och det innebär att det kan starta i full skala i september. Projektet beräknas kunna nå cirka 2 500 asylsökande eller alla asylsökande i Jämtland och Härjedalen.

Det finns beräkningar som visar att mellan 20-30 procent av asylsökande flyktingar lider av psykisk ohälsa och att det kan vara ett hinder för att kunna delta i både utbildning och arbetsliv. Det övergripande målet med projektet är att öka flyktingars livskvalitet och funktionsförmåga, något som förväntas underlätta integrationsprocessen och därmed minska risken för utanförskap.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu