Johanna Thomtén får Kungliga Skytteanska Samfundets pris

Spara favorit 1 jun juni 2016

Kungliga Skytteanska Samfundet har beslutat tilldela Johanna Thomtén, vid Avdelningen för psykologi vid Mittuniversitetet, samfundets pris till en yngre välförtjänt forskare år 2016.

Prissumman är 30 000 kronor och delas ut vid Mittuniversitetets årshögtid den 14 oktober i Östersund. 

Styrelsens motivering 
Johanna Thomtén har på kort tid befäst sin ställning som smärtforskare. Hennes forskningsområde kring genital smärta hos kvinnor betraktas som banbrytande. Samtliga i avhandlingen ingående fyra artiklar har publicerats i peer-review journaler. Nu arbetar Johanna Thomtén tillsammans med en av avdelningens doktorander inom ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och Mittuniversitetet kring gravida kvinnor med förlossningsrädsla. Hon har även initierat samarbete med forskare vid Malmö högskola och vid Université de Montreal i Kanada. Johanna Thomtén är både docent i psykologi och kliniskt verksam som legitimerad psykolog och syftar till att forska inom områden som har en tydlig relevans för kliniskt arbete.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu