ETOUR - del av prestigefyllt turismnätverk

Spara favorit 5 jul juli 2016
Lusine Margaryan presenterade ETOUR:s verksamhet och forskning vid UNITWIN-nätverkets senaste möte i Budapest. Efter en omröstning (där gruppen var enig) blev turismforskningscentret invald som ny institution i nätverket.

ETOUR nominerades nyligen att vara en del av det prestigefyllda UNESCO-UNITWIN nätverket - "Kultur, turism och utveckling". Det internationella nätverket ska främja en hållbar utveckling och kulturell mångfald i världen genom en ansvarsfull turism.

UNITWIN-programmet lanserades 1992 och kom till stånd genom inrättandet av funktioner inom UNESCO och UNESCO:s universitetsnätverk betecknas också som ett UNITWIN-projekt.

UNESCO-UNITWIN-nätverket syftar till att skapa ett globalt system för samarbete och kunskapsutbyte mellan universitet, beslutsfattare, icke-statliga organisationer, det civila samhället och den privata sektorn inom områdena kultur, turism och utveckling. För närvarande deltar mer än 30 universitet från hela världen i nätverket, och ETOUR är det första nordiska universitetet som deltar.

Det betyder att ETOUR:s forskning tar plats på en global nivå och att turismforskningscentret deltar med några mycket prestigefyllda institutioner i nätverket. Tillsammans med en internationell forskningsutvärdering som visar en mycket konkurrenskraftig forskning med hög kvalitet vid ETOUR så stärker detta centrets internationella ställning.

UNESCO-UNITWIN-nätverket har flera syften:
• Skapa en bättre förståelse för naturturism och de komplexa banden mellan turism, kultur och en hållbar utveckling.
• Uppmuntra en ansvarsfull och etisk syn på turismen som ett medel för hållbar utveckling och öka den kulturella mångfalden.
• Hjälpa till att utveckla strategier och projekt som är miljömässigt hållbara, socialt rättvisa, affärsmässiga och som har ett kulturellt värde.
• Förse politiker och beslutsfattare med kunskap för att gynna befolkningar, särskilt i fattiga länder.

ETOUR kommer regelbundet att delta i möten, seminarier och konferenser inom programmet, och delta i andra gemensamma projekt inom nätverket.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu