Thorbjörn Fälldin har avlidit

Spara favorit 25 jul juli 2016

Före detta statsministern, Centerledaren och hedersdoktorn Thorbjörn Fälldin, 90 år, har avlidit i sitt hem i Ramvik.

Thorbjörn Fälldin föddes 1926 i det som då kallades Högsjö kommun, nuvarande Härnösands kommun. Han var lantbrukaren som blev ledare för Centerpartiet och så småningom även statsminister 1976-1978. Han utsågs 2001 utsåg till filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mitthögskolan, som det hette då.

Thorbjörn Fälldin var stolt över att han medverkade till att Mitthögskolan byggdes. Så stolt att han när författaren och journalisten Olle Svenning frågade vilken hans främsta insats var, svarade att det var Mitthögskolan eftersom han då varit med om att bygga en högskola som främst skulle kunna ta emot ungdomar från landsbygden och ge dem rätt utbildning. ”Det var att uppfylla en dröm”, sa han till Olle Svenning.

– Thorbjörn Fälldins betydelse för Mitthögskolans tillkomst kan inte underskattas. Hans insatser för att skapa den sammanhållna högskolan var också den nödvändiga förutsättningen för att högskolan sedan kunde bli ett universitet, säger rektor Anders Söderholm.

Även långt in på ålderns höst har Thorbjörn Fälldin visat kampvilja och glöd och tagit ställning för Mittuniversitetet. När det stod klart att universitetet skulle flytta sin verksamhet i Härnösand till Sundsvall återlämnade han sin doktorshatt till utbildningsminister Jan Björklund i protest mot den utbildningspolitik som fått så stora konsekvenser för Mittuniversitetet.

– Att Fälldin protesterade mot flytten av universitetets verksamhet i Härnösand är ett bevis för hans stora engagemang för universitetet och jag respekterade hans ställningstagande i den frågan, säger Anders Söderholm.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu