Matematikprofessor gästspelar på världsledande institut

Spara favorit 17 aug augusti 2016

Anders Holmbom, professor i matematik vid Mittuniversitetet deltar i Kleindagarna vid Mittag-Lefflerinstitutet i Stockholm. Institutet är ett av världens främsta inom avancerad matematik.

Kleindagarna är ett årligt återkommande evenemang där cirka 20 gymnasielärare från hela landet får komma i kontakt med mer avancerad matematik. Tillsammans med de inbjudna universitetsforskarna arbetar lärarna med hur avancerad matematik skulle kunna användas i undervisningen inom gymnasieskolan och får inspiration till den fortsatta undervisningen i ämnet.

- Uppdraget är både spännande och hedrande. Jag kommer att ta upp hur modern matematik exemplifierad genom s.k. funktionalanalys kan förstås på ett sätt som är tillgängligt för en vidare krets. Jag kommer också att ta upp skillnader och likheter mellan rymder av ändlig och oändlig dimension. I andra ämnen är det självklart att gymnasiet ger någon form av förståelse för ämnets nutida ståndpunkt, men i matematik finns en del att göra i det hänseendet. 

Mittag-Lefflerinstitutet drivs av Kungliga vetenskapsakademin och är ett världens främsta forskningsinstitut inom matematik.

Läs mer om Klein-dagarna här. http://kleindagarna.se/

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu