Oförändrade anslagsnivåer i höstens budgetproposition

Spara favorit 20 sep september 2016

Anslagsnivåerna för Mittuniversitetets verksamhet för 2017 lämnas i stort sett oförändrade jämfört med 2016. Det visar regeringens budgetproposition. Kommande höjningar av basanslagen för forskning som regeringen tidigare aviserat preciseras i en forskningsproposition senare i höst.

Enligt budgetproposition 2017 får Mittuniversitetet cirka 235 miljoner kronor i anslag för forskning och forskarutbildning 2017. Detta är på det stora hela motsvarande nivå som för 2016. Även vad gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå får Mittuniversitetet i princip oförändrat anslag jämfört med 2016, 526 miljoner kronor.

I budgetpropositionen föreslår regeringen att de statliga anslagen för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor sammanlagt bör öka med 1,3 miljarder kronor 2018–2020. Inriktningen för satsningar inom forskning- och forskarutbildning för den kommande tioårsperioden presenteras i den forskningspolitiska propositionen under hösten.

För att motverka lärarbristen föreslår regeringen också en utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningarna. Fullt utbyggd år 2021 motsvarar satsningen 3 600 platser i landet eller 270 miljoner kronor.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu