Utökat samarbete för forskning om e-lärande

Spara favorit 7 sep september 2016

Mittuniversitetets forskargrupp Higher Education and E-Learning (HEEL) har inlett ett samarbete med tre andra lärosäten för utökad forskning om e-lärande. Sedan tidigare har det funnits ett samarbete mellan HEEL, Kungliga Tekniska Högskolan och Umeå universitet.

- En gästprofessor i pedagogik respektive informatik samarbetar med Mittuniversitetets forskare inom e-lärande, tillsammans har vi arbetat inom HEEL sedan 2014, säger Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Avdelningen för utbildningsvetenskap. 

Under 2016 har samarbetet mellan de tre svenska lärosätena utökats med Ålborgs universitet, ett internationellt sett mycket framgångsrikt lärosäte inom e-lärandeforskning. Samarbetet har visar sig vara mycket framgångsrikt då det resulterat i två konkreta framsteg för HEEL.

Det ena framsteget är ett e-lärandeseminarium som drivits av forskare vid Mittuniversitetet sedan 2013. Sedan det senaste tillfället har seminariet en internationell bas med engelska som arbetsspråk. Forskare från Mittuniversitetet, Ålborg, KTH och Umeå turas om att presentera och diskutera aktuella forskningsprojekt.

- I forskargruppen känner vi att det nya formatet är mycket spännande och har en stor potential för HEEL:s framtida utveckling, säger Jimmy Jaldemark.

Nästa seminarium äger rum den 14 september och innehåller presentationer av projekt från Umeå och Ålborg. Seminariet är sedan starten virtuellt.

Det andra framsteget är ett kommande forskningssymposium om Professionell utveckling och e-lärande som äger rum i april 2017 vid Ålborgs universitet. Till symposiet kommer deltagarna kunna få chansen att diskutera temat tillsammans med huvudtalare i absolut världsklass inom området.

- HEEL arrangerade ett sådant symposium i Sundsvall under 2015, då vi attraherade fem mycket erkända forskare som huvudtalare. Tillsammans med Ålborg vill vi erbjuda samma kvalitet 2017, säger Jimmy Jaldemark.

Parallellt med förberedelserna inför symposiet kommer ett bokprojekt med samma tema att genomföras. Samtal förs med ett förlag med hög vetenskaplig status.

HEEL är en forskargrupp med basen inom ämnena pedagogik och informatik. I skärningspunkten mellan kompetens från dessa två ämnen finns det forskningsfält som gruppen arbetar med. Tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskare från olika ämnen är därför naturligt för de forskare som intresserar sig för e-lärandefrågor. Ambitionen är att bredda gruppens ämnesmässiga bas vid Mittuniversitetet.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu