Sydafrikanskt forskningssamarbete om jämställdhet på glesbygden uppmärksammas

Spara favorit 19 dec december 2017

Doktoranden Lotta Brännströms arbete med forskning om våld mot kvinnor i glesbygd har belönats med Fredrika Bremer-förbundets stipendium. I projektet ingår kunskapsutbyte med Sydafrikanska University of KwaZulu-Natal.

Lotta Brännström, doktorand i folkhälsovetenskap har belönats med ett stipendium om 40 000 kronor ''Till Anna Wedholms Minne''. Hon ingår i ett forskningsprojekt med forskare från Mittuniversitetet i Sverige och University of KwaZulu-Natal i Sydafrika med titeln Intersections of rurality and gender in relation to violence against girls and young women: An urgent matter in relation to health inequalities in South Africa and Sweden. Projektet som också är knutet till Mittuniversitetets Forum för Genusvetenskap fokuserar på genusrelaterat våld och sexuella trakasserier bland ungdomar i glesbygd.

Kunskapsutbyte med Sydafrika

I samarbetet med forskare både från Sverige och Sydafrika undersöks platsens betydelse för våld mot flickor och unga kvinnor, dess koppling till rådande strukturer i båda länderna och hur man kan arbeta för att minska sociala skillnader i hälsa. Målet är att studien ska bidra till djupare förståelse för komplexiteten bakom levnadsvillkor och utsatthet. Studien ger en unik möjlighet att lära av varandra och skapa förståelse för hur genusrelaterat våld och trakasserier uppstår, både i skolmiljö och som en följd av generella genusstrukturer i glesbygd.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu