USA:s nya inreseregler väcker stark oro

Spara favorit 2 feb februari 2017

Mittuniversitetet ansluter sig till kritiken av de nya inresereglerna till USA. Universitetets ledning konstaterar att reglerna skapar problem och barriärer för människor att fritt utöva studier eller forskning.

– De nya reglerna för inresor till USA stoppar medborgare från Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen från att resa in i landet. Det betyder att forskare och studenter kan hindras från att utföra sina uppgifter. Rent mänskligt uttrycker också inresereglerna något som står långt från Mittuniversitetets värderingar, säger Mats Tinnsten tf. rektor.

Mittuniversitetet ansluter sig därmed till den senaste tidens kritik som riktats mot inresereglerna av flera lärosäten och internationella organisationer för lärosäten.

Samarbete och utbyte på internationell nivå är en viktig del i högre utbildning och forskning. Inresereglerna medför negativa effekter för forskning och för ett fritt utbyte inom akademin, och det begränsar studenters, lärares och forskares rörlighet. Reglerna kan därför ses som ett hot mot det globala kunskapssamhället. En förhoppning är att reglerna blir kortvariga och att ett fritt kunskapsflöde och en fri rörlighet kan återupprättas.

Mats Tinnsten, tf. rektor
Susanna Öhman, tf. prorektor

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu