Allt fler forskare vid STC är kvinnor

Spara favorit 8 mar mars 2017
STC har idag sex stycken doktorander som är kvinnor, en av dem är Irida Shallari från Albanien som forskar inom inbyggda system. Hon menar att det är viktigt att kvinnor inom tekniska områden också är förebilder för unga. Foto: Maria Rumm.

Att det länge varit en utmaning att rekrytera kvinnor till tekniska doktorandtjänster är en trend som forskningscentret STC vid Mittuniversitetet håller på att vända. Andelen doktorander som är kvinnor vid STC har ökat de senaste åren och en viktig faktor för trendbrottet är ett aktivt arbete för en mer mångsidig forskningsmiljö.

Under de senaste åren har andelen doktorander som är kvinnor ökat från 6 procent till hela 23 procent vid STC. Professor Mattias O’Nils, centrumledare vid STC, tycker att det är en positiv förändring. STC har arbetat aktivt för att få en mer mångsidig forskningsmiljö, både när det gäller att öka antalet kvinnor och för en mer mångsidig bakgrund. Det har lett till att STC idag har forskare med över 15 olika nationaliteter och tillsammans med ett ökat antal forskare som är kvinnor ger det en potential för att samverka mellan olika forskningsutmaningar.

- För att bibehålla och öka antalet sökande till doktorandtjänster som är kvinnor krävs långsiktigt arbete. Den kompetensbas vi rekryterar från nationellt sett har en lägre andel kvinnor (13% enligt statistik från SCB*) än vad vi idag har vid STC. För att förbättra oss ytterligare krävs ett långsiktigt arbete för att visa att denna bransch är utmärkt för kvinnor såväl som för män. Det innebär att redan i tidig ålder introducera och skapa intresse för teknikbranschen, säger Mattias O’Nils, centrumledare för STC.

Många skolor och universitet kraftsamlar nu för att tidigt väcka intresse för
teknikbranschen hos unga flickor. Mattias O’Nils håller med om vikten av att arbeta med att göra branschen attraktiv och intressant.

- För att verkligen få genomslag krävs att både vi som universitet, men också att industrin och hela branschen arbetar med attraktiviteten. Goda exempel på det är Maker-rörelsen och olika kodningsaktiviteter som arrangeras för ungdomar, fortsätter Mattias O’Nils.

STC har idag sex stycken doktorander som är kvinnor, en av dem är Irida Shallari från Albanien som forskar inom inbyggda system. Redan under högstadiets fysiklektioner visste Irida vad det var som hon ville satsa på i framtiden. Hon menar att så länge man gör något man brinner för så kan man gå riktigt långt.

- Jag har alltid gillat och fascinerats av hur snabbt tekniken utvecklas. Branschen är verkligen full av möjligheter. Att vara kvinna i branschen är utmanande, samtidigt som det är väldigt intressant. Det är en ganska mansdominerad bransch vilket gör att det ibland kan vara svårare att bli inkluderad i grupper då man kanske inte delar samma intressen utanför arbetstid. Men jag är övertygad att om man är passionerad för något så kan man gå hur långt som helst, säger hon.

Att ha förebilder att kunna se upp till är viktigt i de flesta sammanhang. För Irida har Marie Curie länge varit en stor förebild, och berättar att det även är viktigt att kvinnor i branschen idag verkar som förebilder.

- Vi är på god väg med alla olika insatser som arrangeras för att öka intresset hos unga flickor, men det gäller också att vi som redan är i branschen agerar som förebilder och inspirerar fler som är nyfikna på teknik att våga satsa. För det är verkligen jätteroligt!

Kontakt

Mattias O’Nils, centrumledare, STC, 
010-142 87 80, e-post: mattias.onils@miun.se

www.miun.se/stc

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu