Mittuniversitetet anordnar utbildning om övergång och samverkan mellan förskola och förskoleklass

Spara favorit 16 jun juni 2017

Den 20 juni anordnar Regionalt utvecklingsnätverk (RUN) på Mittuniversitetet en utbildningsdag i Östersund. Dagen är önskad av regionens skolor/förskolor och fokuserar på övergång och samverkan mellan förskola och förskoleklass med syfte att främja en kontinuitet mellan olika skolformer.

Under dagen presenterar representanter från Skolverket sitt stödmaterial om övergångar mellan olika skolformer, aktuella förändringar i styrdokumenten samt myndighetens planerade insatser. Därefter kommer frågor rörande sekretess att behandlas och deltagarna kommer även att få möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kommuners förskolor/skolor.

För att på bästa sätt få samförstånd och kunna använda dagens erfarenheter konstruktivt i den egna verksamheten är såväl rektorer och förskolechefer som pedagoger inbjudan till att delta på utbildningsdagen.

Utbildningsdagen kommer att innehålla följande:

09.30–10.00 Registrering och morgonfika (kaffe, te, smörgås).
10.00–10.10 RUN (Regionalt utvecklingsnätverk) välkomnar samt förklarar dagens upplägg. 

10.10–11.30 ”Läroplansskrivningar, övergång mellan skolformer och planerade insatser” Annsofi Hultbäck, Camilla Douhan och Ingela Aksell från Skolverket informerar.
11.30–12.30 Diskussioner i tvärgrupper (personal från olika Rektors-/Förskoleområden).
12.30–13.20 Lunch.
13.20–14.20 Goda kommunexempel:
13.20-13.40 Inskolning av den nya förskoleklassen.
Siv Forsström, pedagog i 6-års grupp och Karin Jacobsson, pedagog i förskoleklass (Båda Hoting).
De kommer att berätta om hur de gör under ett helt läsår med inskolning av den nya förskoleklassen. De berättar om vad de gör med 5-åringarna under året och hur de gör tillsamman på slutet av vårterminen.
13.40-14.00 Övergång förskola till förskoleklass.
Kicki Thynelius förskolan Kälarne, Madelene Backlund förskoleklass Bräcke och Monica Eriksson förskolan  Bräcke och Lena Udén förskolechef i Kälarne och Bräcke.
De kommer att beskriva hur de arbetar med övergången mellan förskola och förskoleklass i Kälarne och Bräcke.
14.00-14.20 Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola.
Thomas Edström, förskolechef och Christina Kristiansson, rektor (båda Östersunds kommun).
De kommer att berätta om den "Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola" som de varit med och utarbetat för Östersunds kommun. Planen har använts det senaste läsåret och efter sommaren kommer det att utvärderas hur arbetet har fungerat i de olika skolområdena.
14.20–15.15 Fika (kaffe, te, kaka) samt diskussioner i grupper (personal från det egna Rektors-/Förskoleområdet)
15.15–15.45 Återsamling i F214 för Staffan Ohlsson om sekretess.
15.45–16.00 Avslutning

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu