Journalistutbildning vid Mittuniversitetet leder till jobb

Spara favorit 9 feb februari 2016

Nio av tio journaliststudenter vid Mittuniversitetet får jobb efter studierna, och sju av tio arbetar som just journalist. Det visar en enkätundersökning bland tidigare studenter på journalistutbildningen i Sundsvall.

- Det är glädjande att det går så bra för våra studenter. Som väntat står sig våra studenter mycket väl i konkurrensen om jobben. Lägg därtill att knappt några är arbetslösa, så visar det klassen på vår utbildning, säger Ingemar Åttingsberg, programansvarig vid journalistutbildningen.

Med jämna mellanrum genomför journalistutbildningen vid Mittuniversitetet en uppföljning av hur det har gått för tidigare journaliststudenter några år efter avslutade studier. Enkätundersökningen ska dels ge en bild av hur arbetsmarknaden ser ut efter studierna, och dels ta reda på vad utbildningen har betytt för studenterna i deras yrkesliv.

Liksom tidigare års undersökningar visar den att en stor majoritet har jobb efter studierna. Sju av tio arbetar som journalist och över 90 procent har någon form av anställning efter studierna. Bland de som inte blev journalist är informatör/kommunikatör den vanligaste yrkesbanan. Bland de som arbetar som journalist har 73 procent en tillsvidareanställning.

- Vår utbildning har alltid kännetecknats av en nära samverkan med mediebranschen. Vi lyssnar på vad branschen vill ha och kan hjälpa studenterna till praktik och vikariat som förbereder dem för arbetslivet och som ger öppningar till arbete efter studierna, säger Ingemar Åttingsberg.

Totalt har 157 tidigare studenter som avslutade sin utbildning 2008 – 2011 vid den treåriga journalistutbildningen tillfrågats i enkätundersökningen. Svarsfrekvensen var 82 procent.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu