Mediebilden av terrorattackerna granskas i nytt forskningsprojekt

Spara favorit 29 mar mars 2016

De svenska mediernas bevakning av den senaste tidens terrorattentat i Europa undersöks nu i en ny studie vid DEMICOM, Mittuniversitetets Centrum för studier av demokrati och kommunikation.

Syftet med studien är att jämföra vad som utmärkte rapporteringen kring terrorattackerna i Köpenhamn och Paris 2015 och i Bryssel 2016. Frågor som särskilt granskas gäller mediebilden av terrorhot mot Sverige, den svenska beredskapen mot liknande attacker och möjliga implikationer för Sverige vad gäller utrikes-, försvars- och migrationspolitiken.

– Vid dramatiska händelser ökar människors behov av information och orientering. Mediekonsumtionen blir mer omfattande än vanligt och behovet av uppdaterade nyheter är mycket stort. Nyhetsjournalistikens krav på saklig och allsidig rapportering är aldrig viktigare än under samhälleliga kriser, men samtidigt då mycket svårare att leva upp till. Eftersom de flesta svenskar får sin huvudsakliga information om vad som händer genom medierna är det högst relevant att utifrån ett krisberedskapsperspektiv undersöka vad som utmärkte nyhetsrapporteringen vid dessa händelser, säger professor Lars Nord som är projektledare för studien.

I undersökningen kommer mediebevakningen av de tre terrorattentaten att analyseras genom en innehållsanalys av i första hand Aftonbladets, Dagens Nyheters, Expressens och Svenska Dagbladets nyhetssajter. Resultaten av undersökningen kommer att presenteras i slutet av 2016. Studien finansieras av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu