Nytt lärarprogram startar vid Mittuniversitetet

Spara favorit 5 apr april 2016

Mittuniversitetet satsar på lärarutbildning vid Campus Sundsvall. En ny ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasiet startar hösten 2016 och forskningen kopplad till lärarutbildningarna stärks.

- Det finns en stor brist på ämneslärare i landet och i regionen och vi hoppas att den här utbildningen ska kunna locka fler till läraryrket och bidra till försörjningen av lärare i framtidens gymnasieskola, säger Peter Degerman, programansvarig.

Ämneslärarutbildningen är cirka fem år och startar i höst vid Mittuniversitetet med 30 utbildningsplatser per år. Det finns en uppåtgående trend för antalet sökande till lärarutbildningar med inriktning på gymnasieskolan. Men ökningen beräknas inte motsvara den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen bedömer att jobbmöjligheterna inom yrket är goda, inte minst med tanke på stora pensionsavgångar.

Det nya ämneslärarprogrammet vid Mittuniversitetet innehåller sex olika ämneskombinationer, svenska/samhällskunskap, svenska/historia, svenska/engelska, samhällskunskap/historia, samhällskunskap/engelska eller historia/engelska.

- Förutom teoretiska studier innehåller utbildningen också praktiska erfarenheter från skolorna i regionen. Under hela utbildningen finns en nära kontakt med gymnasieskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, säger Peter Degerman.

Programmet innehåller också kurser i specialpedagogik, bedömning och betygssättning samt konflikthantering och ledarskap. Studenterna tränas också i att utveckla samspelet med kollegor, elever och föräldrar.

Stora satsningar på forskningsutveckling inom ämnesdidaktik har gjorts under senare år vid Mittuniversitetet. Inom det litteratur- och språkdidaktiska området finns en lång tradition av forskning kopplad till lärarutbildning. Också den till ämneslärarutbildningen knutna forskningen inom matematik, samhällskunskap och historia är under stark utveckling.

- Den stärkta forskningen kring ämneslärarprogrammet och övriga lärarutbildningar kommer att ge en plattform för att kunna generera och återföra viktiga kunskaper till studenter, kollegor, lärosätet och lärarutbildningarna, säger Peter Degerman.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu