Etablering med hälsoperspektiv - pressinbjudan

Spara favorit 24 maj maj 2016

I Västernorrlands län väntar ungefär 8000 personer på att få sin ansökan om asyl avgjord. Väntetiden, som idag ofta är mycket lång, utgör en stor påfrestning på bland annat hälsan. Hur arbetar länets aktörer ur ett hälsoperspektiv för att människors möjligheter att komma in i samhället är så bra som möjligt?

Projektet Etablering med hälsoperspektiv genomför den 25 maj en seminariedag där kommuner, landsting, myndigheter och andra aktörer presenterar och diskuterar forskning, erfarenheter kring hur olika insatser för etablering påverkar de nyanlända och deras hälsa.

– Myndigheter, kommuner och landsting ansvarar för olika insatser inom etableringen och bär ett gemensamt ansvar för att processen ska fungera så effektivt som möjligt för den enskilde individen, säger Runa Ödlund, projektledare från länsstyrelsen.

Vanligt med försämrad hälsa den första tiden i Sverige

Det är vanligt att personernas hälsa försämras ytterligare under den första tiden i landet. Forskning visar att hälsotappet kan minska genom rätt stöd, genom att exempelvis stärka individers sociala nätverk.

Tid: onsdagen den 25 maj, kl. 9-16
Plats: Teaterns foajé i Härnösand
Program: Program för seminariedagen

Exempel på föreläsare under dagen:

  • Forskare Heidi Carlerby, Mittuniversitetet presenterar resultat och reflektioner utifrån genomförd forskning hur etableringshandläggare inkluderar bedömningar av sina klienters hälsa
  • Professor Stig Vinberg, Mittuniversitetet – Hälsans betydelse för småföretagare
  • Sundsvalls tennisklubb klubbchef Urban Lundqvist berättar om på idéburet arbete med asylsökande och nyanlända

 

Projekt Etablering med hälsoperspektiv

Utgångspunkten för arbetet inom projektet Etablering med hälsosperspektiv är att hälsa är en förutsättning för nyanlända flyktingars möjligheter till delaktighet och etablering i samhället.

Projektet är ett fortsatt samordnings- och utvecklingsinitiativ med länsstyrelsen som projektägare utifrån det arbete som bedrivits de senaste två åren.

Projektet finansieras till hälften av länsstyrelsen och till hälften av Västernorrlands läns landsting och länets kommuner. Även övriga parter med Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, samt länets samordningsförbund, Västernorrlands idrottsförbund, Stiftelsen Vårsta diakonigård och Byggnadsföreningen Utansjö finns med.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu