Kreativa och kulturella städer på internationell forskningskonferens

Spara favorit 7 jun juni 2016

Forskare från hela världen samlas i Östersund 11-14 september för att uppmärksamma hur städer på ett hållbart sätt kan arbeta med kultur och kreativa näringar för att bli mer attraktiva. Konferensen väcker ett stort intresse och samordnas med årsmötet för UNESCO:s Creative Cities Network.

- Det stora intresset drivs av en allt större insikt att kreativitet och kultur bidrar till städers och regioners attraktivitet. Att medvetet arbeta med dessa frågor kan ge en ökad attraktionskraft och konkurrensfördelar till städer och regioner, säger Wilhelm Skoglund, projektledare för konferensen vid Mittuniversitetet.

Mittuniversitet arrangerar forskarkonferensen som samordnas med UNESCO:s årsmöte för Creative Cities Network som också arrangeras i Östersund. Där kommer 116 städer från hela världen att samlas och blir det största mötet i nätverkets historia. Det är första gången som en forskningskonferens anordnas i anslutning till ett möte i UNESCO:s nätverk.

Till forskningskonferensen kommer cirka 150 forskare från hela världen. Ambitionen är att skapa en brygga mellan forskning och praktik och stödja årsmötet med underlag för metoder och modeller för hur städer kan arbeta med kulturella och kreativa näringar på ett hållbart sätt. Konferensen tar också upp hur kulturkreativa företag och deras roll i städer och regioners utveckling kan stödjas.

Flera andra aktuella frågor behandlas också:

  • Vad är värdet av kultur och kreativitet och hur kan det bedömas?
  • Vad är förhållandet mellan kreativa och kulturella städer och deras omgivande regioner?
  • Hur kan forskningen utveckla strategier och främja goda exempel för Unescos Creative Cities Network?

Media inbjuds att närvara under konferensen. För mer information kontakta press@miun.se.

 

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu