Samhällets motståndskraft i kris – Åre Risk Event

Spara favorit 8 jun juni 2016

Den 14–16 juni möts ett 80-tal deltagare för risk- och kriskonferensen Åre Risk Event. Konferensen tar upp samhällets motståndskraft inför och under en kris samt återhämtningen därefter.

- Resilienta samhällen och individer har blivit något som allt mer diskuteras när det kommer till risk- och krishantering, alltså att individer och samhällen har en förmåga att stå emot och klara kriser utan stöd från t.ex. räddningstjänst eller expertmyndigheter, säger Anna Olofsson, centrumledare för Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR.

Tid: 14–16 juni
Plats: Copperhill Mountain Lodge, Åre

Media inbjuds att närvara under hela eller delar av konferensen. För närmare information kontakta: rcr@miun.se eller kommunikatör Hanna Liljendahl, 010-142 87 91.

Temat för konferensen som arrangeras av Mittuniversitetets forskningscentrum RCR är "Resiliens – Möjligheter och utmaningar för samhällets krishantering och individens säkerhet". Både internationella och nationella exempel och experter medverkar, bland andra:

Dilanthi Amaratunga, professor vid University of Huddersfield i Storbritannien, talar om Sri Lankas återhämtning efter flodvågskatastrofen i Indiska oceanen 2004.

Brenda Phillips, professor i sociologi vid Ohio University, USA. Hon talar om strategier för stärkt motståndskraft för socialt utsatta befolkningsgrupper och att ”lokalbefolkningen vet bäst” vad som fungerar för dem och deras samhälle i kris.

Kristin Baja, Climate and Resilience Planner på Baltimores hållbarhetsförvaltning, ansvarar för utveckling och genomförande av Baltimores projekt och plan för katastrofberedskap, som kombinerar klimatanpassning med riskförebyggande åtgärder.

Per de la Gardie, ”Vem leder i krisen? Om utvecklingen efter flodvågskatastrofen”. Med mångårig erfarenhet från Regeringskansliet talar han om utformningen och organiseringen av Sveriges centrala krisledning efter flodvågskatastrofen.

Britt Bohlin, direktör för Nordiska rådet och tidigare landshövding i Jämtlands län, talar om migrationspolitikens betydelse för det Nordiska samarbetet.

Konferensen vänder sig till alla med ett intresse för resiliens, säkerhet, risk- och krishantering. Resiliens – förmågan att stå emot och klara av en kris, samt återhämta sig och vidareutvecklas.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu