Skolledarutbildningens dag i Almedalen

Spara favorit 28 jun juni 2016

Hur ska utbildningen av framtidens skolledare utformas? Vilken möjlighet har skolledarna att möta allt större krav på bättre resultat i skolan? På Skolledarutbildningens dag i Almedalen 5 juli uppmärksammas aktuell skolforskning och skolledarnas vardag.

Under ”Skolledarutbildningens dag” behandlas den komplexa rollen som skolledare har och vilka konsekvenser det får för utbildningen av framtidens skolledare. Data om hur skolledare egentligen har det i sin vardag presenteras och olika förklaringsmodeller lyfts fram för att djuploda i skolledarnas vardag.

Vidare ges genomgångar av aktuell svensk skolledarforskning och en inträngande debatt om den kanske mest använda termen i skolsammanhang - pedagogiskt ledarskap. Rektorsutbildare från hela landet och företrädare för landets skolledare medverkar.

Media välkomnas!

Tid: tisdag 5 juli, 10.00–16.00
Lokal: B 51, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Program:
10.00–11.00 40 år av skolledarutbildning – för skolans bästa?

11.00–12.00 Skolledares vardagsarbete och skolans kultur

12.00–12.50 Skolledningens många ansikten

13.00–13.45 Skolledarskap för mångfald, likvärdighet och likabehandling

14.00–14.50 Pedagogiskt ledarskap ska leda skolan framåt – men vad är det?    

15.00–16.00 Paneldebatt: Rektorers och förskolechefers uppdrag och den statliga rektorsutbildningen

Obligatorisk utbildning av skolledare har funnits i statlig regi i drygt 40 år och idag har Mittuniversitetet och fem andra lärosäten Skolverkets uppdrag att arrangera ”Rektorsprogrammet”. Det är en treårig akademisk befattnings- och professionsutbildning för framför allt nyanställda rektorer och förskolechefer.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu