Första antagningen till höstens utbildningar klar

Spara favorit 12 jul juli 2016

Det första urvalet till höstens program och kurser vid landets universitet och högskolor är nu genomfört. Vid Mittuniversitetet har drygt 9 900 antagningar beslutats.

När ansökningstiden till höstens utbildningar gick ut i mitten av april hade cirka 35 100 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Av dessa hade drygt 10 000 sökt en utbildning vid Mittuniversitetet som sitt förstahandsval, vilket var den tredje högsta noteringen någonsin vid en antagningsomgång till Mittuniversitetet.

Nu har drygt 9 900 antagningar genomförts i det första urvalet, cirka 3 800 på programutbildningar och 6 000 på kurser. Antalet antagna på program ökar något jämfört med första urvalet förra året, cirka 300 fler, och antalet antagna på kurser minskar med cirka 300, en följd av att utbudet av fristående kurser har minskat jämfört med 2015.

- Mittuniversitetet har ett bra antagningsläge med ett högt söktryck som ger en stark utgångspunkt. Vi vet också att det sker många förändringar innan terminsstart, alla antagna väljer inte att starta sin utbildning och andra kan tillkomma, säger Anders Söderholm, rektor.

Efter det första urvalet står många som reservplacerade, det finns knappt 12 000 reservplacerade vid Mittuniversitetet. De populäraste programmen har många reserver, flest har Psykologprogrammet med nästan 1 200 reserver följt av Beteendevetenskapliga programmet, 1 100 reserver och socionomprogrammet med 700 reserver.

De sökande som nu får sina antagningsbesked har fram till den 29 juli på sig att tacka ja till sin studieplats. Efter det görs ett nytt urval och den 3 augusti skickas ett nytt antagningsbesked till de som var reservplacerade i det första urvalet.

Mittuniversitetet erbjuder inför hösten ett 70-tal olika programutbildningar och cirka 200 kurser.

Antagna till Mittuniversitetet i första urvalet HT 2016

Sundsvall 

Totalt: 2 930
Program: 2 079
Kurser: 806
Campusutbildning: 1 354
Distans med fysiska träffar: 1 264

Östersund

Totalt: 2 255
Program: 1 664
Kurser: 632
Campusutbildning: 1 419
Distans med fysiska träffar: 634

Annan ort*    

Totalt: 5 029 
Program: 199
Kurser: 4 663

* avser i huvudsak distansutbildningar utan fast studieort

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu