Start för lärarutbildning och ny termin vid Campus Sundsvall

Spara favorit 26 aug augusti 2016

Måndag den 29 augusti startar terminen vid Mittuniversitetet. Det innebär också att lärarutbildningarna startar för första gången i Sundsvall.

De program inom lärarutbildningen som startar är förskollärarprogrammet, grundlärare med inriktning fritidshem, grundlärare med inriktning förskoleklass och åk 1-3, grundlärare med inriktning åk 4-6, kompletterande pedagogisk utbildning och ämneslärarutbildning. Den sistnämnda utbildningen startar för första gången vid Mittuniversitet.

Speciellt för läsåret är att förstudien ”Kulturella uttrycksformer för kommunikation och lärande” startar. Det är ett samarbete mellan Avdelningen för utbildningsvetenskap och Scenkonst Västernorrland som sker inom ramen för ett samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet.

Förstudien genomförs tillsammans med de nya förskollärarstudenterna under den senare delen av terminen. Syftet är att genomföra ett arbete med kulturella och estetiska uttrycksformer som ett led i att utveckla universitetets lärarprogram.

Måndag 29 augusti mellan 9.00 och 12.00 välkomnas de nya lärarstudenterna till Campus Sundsvall. En välkomstreception hålls i Tonhallen och avslutas med Norrdans föreställning ”Black Forest”, som en start av förstudiens arbete. Dansföreställningen ges med elever som publik på scenen. 

13.15 hälsas sedan alla nya studenter välkomna - också detta i Tonhallen. Det blir välkomsttal från universitetet och företrädare för Sundsvalls kommun. Studentkören Gungner kommer att uppträda.

Media är välkomna att närvara vid starten av höstterminen.

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu