Två nya prorektorer utsedda på Mittuniversitetet

Spara favorit 12 dec december 2017
Eva Dannetun, ny prorektor, Anders Fällström, rektor och Mats Tinnsten, förlängt förordnande som prorektor.

Mittuniversitetets styrelse har beslutat att utse Eva Dannetun och Mats Tinnsten till nya prorektorer på Mittuniversitetet. Det är första gången som Mittuniversitetet får två prorektorer. Vid styrelsemötet fastslogs också budget och verksamhetsplan för 2018.

− Vi gör förändringen för att stärka och utveckla såväl vår forsknings- som utbildningsverksamhet och jag ser fram emot att samarbeta nära våra prorektorer. Vi kommer också att genomföra andra förändringar i ledningsstrukturen under nästa år. Syftet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att förverkliga den vision och strategi som vi nu tillsammans arbetar fram, säger Anders Fällström, rektor.

Mittuniversitetet övergår nästa år till att ha två prorektorer, där Eva Dannetun får ansvar för utbildningsfrågor och Mats Tinnsten får ansvar för forskningsfrågor. Eva Dannetun är idag lektor och chef för avdelningen för omvårdnad. Mats Tinnsten har varit prorektor sedan 2012 och får alltså ett förlängt förordnande. Han blir också rektors ställföreträdare.

Rekryteringsprocessen inleddes i våras och efter intervjuer av rekryteringskommittén fick de två kandidaterna träffa en samrådsgrupp som utsetts av studenter och medarbetare.

− Jag är mycket nöjd med rekryteringen av de två nya prorektorerna, som jag är övertygad kommer att utveckla Mittuniversitetet, säger Peter Nygårds, styrelsens ordförande.

Verksamhetsplan och budget
De ekonomiska ramarna för verksamheten under 2018 ökar inom såväl utbildning som forskning. Anslaget inom grundutbildningen ökar med knappt 20 miljoner kr. Denna ökning är främst avsedd att gå till sommarkurser inom lärarutbildningen. Den externa forskningsfinansieringen beräknas öka med ca 13 miljoner under 2018. Den totala omsättningen för universitetet väntas öka från 970 till 1 023 miljoner 2018. Styrelsen beslutade att fastställa målen, de övergripande uppdragen till rektor samt budgeten för 2018.

Kontaktperson:
Peter Nygårds, styrelseordförande, 070-690 16 00
Anders Fällström, rektor, 010-142 86 40

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu